НАЧАЛО

Уважаеми колеги,

            Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на неговото съществуване. Универсалният проблем за сигурността е особено актуален през последните години, защото над човечеството надвисват сериозни проблеми с регионален и глобален обхват. И в същото време много интензивно се развиват и научните интереси към сигурността. Тя се превръща в обект на научни изследвания в различни аспекти като политически, икономически, социални, демографски, военни, екологични и т.н.
Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на сигурността, за да се гарантира бъдещето на всеки човек и човечеството като цяло Първата Международна научна конференция по сигурност  „CONFSEC 2019", ще се проведе от 09 до 12 декември 2019 г. в зимния курорт „Боровец" – България.
Каним учените и изследователите да представят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в международните научни списания, издавани от Научно техническия съюз по Машиностроене.
Надяваме се, че Международната научна конференция по сигурност „CONFSEC 2019", ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладени от предизвикателството да се осигури сигурност на бъдещето.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. д-р Николай Радулов
Председател на Международния програмен комитет

Проф. дтн, д-р хон. кауза Георги Попов,
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA