ЗАЯВКА ФОРМА А ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД

за членове на НТСМ

Научни степени и звания

Име и фамилия

Длъжност

Месторабота


Адрес (пощенски код, град, жк/ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

мобилен телефон

E-mail

Изпращам тема на доклад:

и резюме:


И желая да го представя в:
ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ
СЕКЦИОННАТА СЕСИЯ
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

в тематично направление:
1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СИГУРНОСТТА
2. НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ
3. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
4. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

 

     

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
09-12.03.2020, BOROVETS, BULGARIA
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
11-14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.2020 PLEVEN, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
08-11.06.2020 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
10-13.2020 BOROVETS, BULGARIA


XXVIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
22-25.06.2020 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
22-25.06 2020
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2020
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
24-27.06.2020 VARNA, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
26-29.08.2020 BOROVETS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
07-10.09.2020

VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09–12.09.2020
VARNA, BULGARIA
IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
07-10.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA