НАЧАЛО

Уважаеми колеги,

            Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на неговото съществуване. Универсалният проблем за сигурността е особено актуален през последните години, защото над човечеството надвисват сериозни проблеми с регионален и глобален обхват. И в същото време много интензивно се развиват и научните интереси към сигурността. Тя се превръща в обект на научни изследвания в различни аспекти като политически, икономически, социални, демографски, военни, екологични и т.н.
Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на сигурността, за да се гарантира бъдещето на всеки човек и човечеството като цяло Първата Международна научна конференция по сигурност  „CONFSEC 2017", ще се проведе от 11 до 14 декември 2017 г. в зимния курорт „Боровец" – България.
Каним учените и изследователите да представят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в международните научни списания, издавани от Научно техническия съюз по Машиностроене.
Надяваме се, че Международната научна конференция по сигурност „CONFSEC 2017", ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладени от предизвикателството да се осигури сигурност на бъдещето.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. д-р Николай Радулов
Председател на Международния програмен комитет

Проф. дтн, д-р хон. кауза Георги Попов,
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене