НАЧАЛО

PICTURES FROM THE CONFERENCE

Уважаеми колеги,

            Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на неговото съществуване. Универсалният проблем за сигурността е особено актуален през последните години, защото над човечеството надвисват сериозни проблеми с регионален и глобален обхват. И в същото време много интензивно се развиват и научните интереси към сигурността. Тя се превръща в обект на научни изследвания в различни аспекти като политически, икономически, социални, демографски, военни, екологични и т.н.
Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на сигурността, за да се гарантира бъдещето на всеки човек и човечеството като цяло Първата Международна научна конференция по сигурност  „CONFSEC 2018", ще се проведе от 10 до 13 декември 2018 г. в зимния курорт „Боровец" – България.
Каним учените и изследователите да представят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в международните научни списания, издавани от Научно техническия съюз по Машиностроене.
Надяваме се, че Международната научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладени от предизвикателството да се осигури сигурност на бъдещето.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. д-р Николай Радулов
Председател на Международния програмен комитет

Проф. дтн, д-р хон. кауза Георги Попов,
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене

 

 

ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA