НАЧАЛО

Уважаеми колеги,

            Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на неговото съществуване. Универсалният проблем за сигурността е особено актуален през последните години, защото над човечеството надвисват сериозни проблеми с регионален и глобален обхват. И в същото време много интензивно се развиват и научните интереси към сигурността. Тя се превръща в обект на научни изследвания в различни аспекти като политически, икономически, социални, демографски, военни, екологични и т.н.
Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на сигурността, за да се гарантира бъдещето на всеки човек и човечеството като цяло Петата Международна научна конференция по сигурност  „CONFSEC 2022", ще се проведе от 05 до 08 декември 2022 г. в зимния курорт „Боровец".
Каним учените и изследователите да представят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в международните научни списания, издавани от Научно техническия съюз по Машиностроене.
Надяваме се, че Международната научна конференция по сигурност „CONFSEC 2022 ", ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладени от предизвикателството да се осигури сигурност на бъдещето.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. д-р Николай Радулов
Председател на Международния програмен комитет

Проф. дтн, д-р хон. кауза Георги Попов,
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA